Elektronický podpis

Splnomocnenie, žiadosť či pracovná alebo kúpno-predajná zmluva.

Na Slovensku je možné podpísať ľubovoľný písomný dokument elektronickým občianskym preukazom. A to úplne zadarmo. Pridaním takzvanej "časovej pečiatky" sa podpis stáva dokonca ekvivalentom podpisu overeného u notára. Elektronicky u nás môžete podpísať prakticky hocičo.

Najnovší občiansky preukaz s čipom vydávaný na Slovensku od decembra 2022

Pozor! Elektronický podpis nie je obrázok vlastnoručného podpisu. Jedná sa o kryptografickú operáciu, ktorú je možné urobiť iba za pomoci vášho občianskeho preukazu s čipom. Výsledkom takéhoto elektronického podpisovania je špeciálny súbor, ktorý okrem pôvodného dokumentu obsahuje aj elektronický podpis. V prípade podpisovania PDF dokumentov môže byť výsledkom tiež PDF dokument, ktorý má v sebe ukrytý podpis, aj keď ho na prvý pohľad nevidno.

Pri komunikácii so štátom, napríklad cez portál slovensko.sk alebo financnasprava.sk, sa zvyčajne priamo z portálu podpisujú a posielajú špeciálne XML formuláre, ktorých súčasťou môžu byť aj PDF prílohy a iné súbory. Pri komunikácii s firmami a inými osobami sa najčastejšie používajú PDF dokumenty. Tie je potrebné podpísať v samostatnej podpisovej aplikácii. Náš podpisovač Autogram podporuje všetky prípady použitia.

Elektronicky je tak možné podpísať prakticky hocičo a pridaním časovej pečiatky je výsledok rovnaký ako pri overení u notára.

Ako na to

Občiansky preukaz s čipom je na Slovensku vydávaný už od roku 2015. Na to, aby ste ním mohli elektronicky podpisovať, potrebujete:

  1. Občiansky preukaz s platnými podpisovými certifikátmi
  2. BOK a podpisový PIN
  3. Čítačku občianskych preukazov
  4. Obslužný softvér k občianskemu preukazu s čipom zo slovensko.sk
  5. Podpisovač (napríklad Autogram)

Ak certifikáty na svojom preukaze vydané nemáte alebo sú už neplatné (spravidla platia 5 rokov) alebo neviete, postupujte podľa návodu.

Keď máte všetko prichystané, môžete veselo podpisovať! Výsledkom elektronického podpisu môže byť špeciálny .asice súbor alebo PDF, ktorých platnosť sa dá overiť iba špecifckým spôsobom - zoznam podpisov a ich platnosť je možné zistiť napríklad v službe informatívneho overenia na portáli slovensko.sk alebo priamo v našom Autograme.

Ukážka použitia Autogramu pre podpis PDF dokumentu a následné overenie podpisu.

Ak sa vám tento článok páčil, sledujte nás aj na sociálnych sieťach: Facebook, LinkedIn, Instagram alebo Twitter.