Komunikácia so slovensko.sk cez API

Prihlásenie cez slovensko.sk do vlastného systému, automatizácia podaní či osobitné operácie pre OVM.

Integrácia na slovensko.sk

slovensko.sk API je naša open-source REST API integrácia na ústredný portál verejnej správy, ktorá umožňuje automatizovať a zefektívniť procesy spojené so slovensko.sk, ktoré sú pre niektoré subjekty dokonca povinné. Orgány verejnej moci alebo iné spoločnosti dokážu cez tento komponent do svojho systému integrovať:

 • Prihlásenie používateľa cez slovensko.sk (pomocou elektronického občianskeho preukazu alebo aplikáciou Slovensko v mobile) a získanie vybraných údajov o prihlásenej osobe. Takto viete využívať štátom garantovanú identitu vo vašich riešeniach.
 • Manipuláciu s elektronickou schránkou, podávanie podaní, sťahovanie správ, preberanie pošty do vlastných rúk a odosielanie správ
Obrazovka prihlásenia na slovensko.sk

V prémiovej verzii je navyše dostupné:

 • Zverejňovanie dokumentov na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (len pre OVM)
 • Podpisovanie správ pomocou kvalifikovanej pečate uloženej v úložisku na slovensko.sk a pridávanie kvalifikovaných časových pečiatok
 • Ukladanie záznamov do dlhodobého úložiska registratúrnych záznamov

Pripojenie do prevádzky a byrokracia

Máme dobrú a zlú správu. Tá zlá správa je, že na sfunkčnenie tohto komponentu (alebo akejkoľvek inej integrácie na slovensko.sk) je nutné prejsť pomerne náročný proces s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) a vypracovať množstvo dokumentácie.

Tá dobrá správa je, že sme to celé zmapovalináš návod by mal úplne stačiť na to, aby ste komponent dostali do produkčnej prevádzky. Ak sa vám to zdá zložité, ozvite sa nám emailom na ekosystem@slovensko.digital a radi pomôžeme a spravíme to za vás.

Celý proces prebieha v siedmich krokoch:

 1. Zriadenie prístupu do partners framework portálu (PFP) - vyplňte žiadosť o prístup a pošlite ju e‑mailom na integracie@nases.gov.sk .
 2. Dohoda o integračnom zámere (DIZ) - šablónu dokumentu nájdete v PFP. Vyplnený a podpísaný DIZ je potrebné zaslať e‑mailom opäť na integracie@nases.gov.sk .
 3. Žiadosť o vytvorenie infraštruktúrneho prepojenia - požiadajte e‑mailom na rovnakej adrese. NASES vám späť pošle XLS dokument, ktorý je potrebné vyplniť a následne poslať naspäť.
 4. Zriadenie prístupov do FIX prostredia - postupujte podľa inštrukcií v dokumente Všeobecný Popis Integrácie OVM-PO dostupnom v PF. Bude potrebné poslať ďalší e‑mail a potom zaregistrovať certifikáty vo FIX prostredí slovensko.sk.
 5. Nasadenie a spustenie komponentu slovensko.sk API - komponent odporúčame primárne nasadzovať ako Docker kontajner. Bližšie inštrukcie sú v návode.
 6. Vykonanie akceptačného testovania vo FIX prostredí - šablónu akceptačného protokolu nájdete tiež v PFP. Tú následne pošlete e‑mailom.
 7. Zriadenie prístupov do PROD prostredia - je potrebné požiadať podľa inštrukcii v dokumente Všeobecný Popis Integrácie OVM-PO dostupnom v PFP o sprístupnenie infraštruktúrneho prepojenia pre PROD a požiadať o registráciu potrebných technických účtov.

Riešenia na mieru, konzultácie a podpora

Vytváranie potrebných dokumentov môže byť aj tak príliš zložité. Preto ponúkame aj balíky podpory, v rámci ktorých pomáhame klientom zvládnuť proces zapájania po administratívnej aj technickej stránke. Okrem open-source verzie ponúkame aj prémium verziu s komerčnou licenciou, ktorá zahŕňa aj špecifickú funkcionalitu pre pokročilé integrácie či dokonca prevádzkovú podporu. Viac sa dozviete na produktovej stránke slovensko.sk API.

Ak sa vám tento článok páčil, sledujte nás aj na sociálnych sieťach: Facebook, LinkedIn, Instagram alebo Twitter.